Αιολικός: Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΕΣΒΟΣ:

Ο Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 09.07.2019, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΑΜΕΙΑΣ: ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣ: ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΜΕΛΟΣ: ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο θα πλαισιώσουν ως αναπληρωματικά μέλη:
1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ2) ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΑΡΟΣ 3) ΤΑΚΗΣ ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ4) ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΖΙΜΗΣ5) ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ6) ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ7) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ8) ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ9) ΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ10) ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΟΝΑΤΑΣ
Στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα καθοριστούν οι αρμοδιότητες και οι επιτροπές λειτουργίας της ομάδας.

Latest..