ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΧΙΟΣ : Στις 18 & 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.
Το διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων, οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Τομέα και οι δημόσιοι υπαλλήλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Α’ περιόδου Μαΐου 2019, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (με fax στο: 22710-44228 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen@dide.chi.sch.gr ) από την Τετάρτη 10/04/2019 μέχρι και τη Δευτέρα 15/04/2019 (υπόψη κ. Βέρας Στεφανοπούλου). Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους να φροντίσουν ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) το Σάββατο, 18 Μαΐου, την Κυριακή, 19 Μαΐου ή και τις δύο μέρες, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διότι σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησης τους ξένη γλώσσα .
Από τις Ο.Ε. αποκλείονται, επίσης, όσοι έχουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο. (Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).

Latest..