ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΙΟΣ : Αναδείχτηκε ο προσωρινός μειοδότης στο έργο Δημιουργία Κτιρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής της οδού Πολυχρονοπούλου στη πόλη.

Latest..