ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΧΙΟΣ : Ο Δήμος Χίου Προσέλαβε για χρονικό διάστημα δύο μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αρχομένης από την ημερομηνία της βεβαίωσης ανάληψης υπηρεσίας, τους κάτωθι δέκα  ΥΕ Φύλακες για την ημέρα, επτά ΥΕ Φύλακες για τη νύκτα και έναν ΔΕ Οδηγό Βυτιοφόρου Οχήματος, για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας και ιδιαίτερα για πυρασφάλεια και φύλαξη των χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Χίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Latest..

ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΧΙΟΣ : Η Aalborg Boilers (Alfa Laval) σε συνεργασία με τo “Maria Tsakos TCM Academy” πραγματοποιεί για τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού σειρά μαθημάτων διάρκειας δύο … [Read More...]

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου χρηματοδοτεί την διασύνδεση του αξονικού τομογράφου του Νοσοκομείου Κω με το δίκτυο της ΔΕΗ

ΚΩΣ: Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ποσού 40.345 ευρώ, μεταξύ της ΠΝΑΙ και της νοσηλευτικής μονάδας ΚωΤη διασύνδεση του αξονικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Κω … [Read More...]