«Αναφορά-αίτημα ελέγχου της λειτουργίας του ΝΠΙΔ Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κω»

ΚΩΣ:
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στις υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ως προς την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/2010) καθώς και στην σχετική ΚΥΑ (ΕΑΠ2003118ΕΞ2017/06.07.2017 ΦΕΚ 2490/19.07.2017 τ. Β), αιτούμαστε:• να ελεγχθεί το σύννομο της λειτουργίας του ΝΠΙΔ Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κω σε σχέση με τις μεθόδους καταβολής μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτό.Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε και τα οποία η υπηρεσία σας δύναται να διασταυρώσει η τελευταία πληρωμή μέσω της ΕΑΠ πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016. Επίσης πληροφορούμαστε ότι διενεργούνται επιλεκτικές καταβολές μισθοδοσίας ή μέρος αυτής με αδιευκρίνιστους τρόπους.Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα αλλά και το γεγονός ότι οι λογαριασμοί του εν λόγω ΝΠΙΔ τελούν υπό κατάσχεση μετά από δικαστική απόφαση παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.Με τιμή,
Ιωάννα ΡούφαΕπικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας τουΔημοτικού Συμβουλίου Κω

Latest..