Δήμος Σάμου: Οδηγίες για το επίδομα στέγασης

ΣΑΜΟΣ:  Τους δικαιούχους επιδόματος στέγασης ενημερώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Σάμου για τον τρόπο υποβολής της σχετικής αίτησης για χορήγησή του. Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης 2019. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα καταθέτοντας αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr είτε ατομικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, είτε μέσω του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Σάμου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας. Για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, όπως επίσης και για κάθε βοήθεια που οι πολίτες χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου, Πατριάρχου Δαμιανού 1 (όπισθεν 1ου Δημοτικού Σχολείου) τηλ. 22730 22975, ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00-16.00, καθώς και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του δήμου, στο Διοικητήριο, τηλ. 22733 53454. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν στις εν λόγω Υπηρεσίες του δήμου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: Να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Να γνωρίζουν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), email. Να προσκομίσουν σε φωτοαντίγραφα: – Ηλεκτρονικό μισθωτήριο με τουλάχιστον 6μηνιαία ισχύ (πρέπει να έχει γίνει αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου από τον/την ενοικιαστή/τρια στην πλατφόρμα του taxisnet). – ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (όπου να αναγράφεται το όνομα του/της αιτούμενου/ης). – Λογαριασμό ΔΕΗ. Αλλοδαποί πολίτες πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον: - Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ. - Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικώς να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του δήμου, καθώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αίτησης ατομικά, πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν το έντυπο συναίνεσης, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του επιδόματος στέγασης ή και στο Κέντρο Κοινότητας. Η αίτηση υποβάλλεται από: - το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της κατοικίας ή (σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα άτομα) - από τον σύζυγο ή τη σύζυγο της φιλοξενούσας μονάδας. Αρχική δημοσίευση στο My Samos Blog: www.my-samos.blogspot.com Τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και Εισιτήρια για όλα τα πλοία 

Latest..

Άμεση λήξη της αποχής των μαθητών προτείνει η συντονιστική επιτροπή γονέων της Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Ανακοίνωση με την οποία προτείνει την άμεση λήξη της αποχής των μαθητών και τον συντονισμό περαιτέρω δράσεων σχετικά με τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στα σχολεία της Σάμου … [Read More...]