Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές

ΛΕΣΒΟΣ : Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα 07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.Πληροφορίες θα δίνονται από το τηλέφωνο 2251024444. Η ∆ΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν µικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της οµαλής υδροδότησης..

Latest..