ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΣ : Διακοπή της κυκλοφορίας την Κυριακή από 8:00 έως 16:30 σε τμήμα της οδού Καλουτά και σε άλλες οδούς της πόλης.

Latest..