Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στις 15/2

ΣΑΜΟΣ: Φωτογραφία: Roland LuthiΔύο φορές θα συγκληθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου, στην αίθουσα συνεδριάσεών του στην πλατεία Πυθαγόρα. Πιο αναλυτικά, στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού για το οικονομικό έτος 2016. Στις 8μμ θα ακολουθήσει άλλη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016. Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος, ορκωτός λογιστής-τμήμα προϋπολογισμού.  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2017 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με θέμα: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016. Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος, ορκωτός λογιστής-τμήμα προϋπολογισμού. 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ με θέμα: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος, ορκωτός λογιστής-τμήμα προϋπολογισμού. 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με θέμα: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος, ορκωτός λογιστής-τμήμα προϋπολογισμού. 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με θέμα: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος, ορκωτός λογιστής-τμήμα προϋπολογισμού.     6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού-Τεχνικού Προγράμματος και Ετησίου προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2018.Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος, πρόεδρος ΝΠΔΔ-Τμήμα προϋπολογισμού. 7. Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Σάμου στον εορτασμό επετείου της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ του Καναδά.Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος, πρόεδρος Δ.Σ. 8. Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία.Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος, πρόεδρος Δ.Σ. 9. Συμμετοχή του Δήμου στη 2η διεθνή έκθεση “Verde.Tec” η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΚΕΔΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού. 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες.Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας.  11. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας “URBACT III” 2014-2020.Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών. 12. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία, άξονας προτεραιότητας 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”.Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού. 13. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία, άξονας προτεραιότητας 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”. Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού. 14. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για την υλοποίηση του έργου “ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης, γ.γ. Δήμου Σάμου. 15. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για Τεχνική Υποστήριξη-Ανάληψη Αρμοδιοτήτων τεχνικών θεμάτων από την τεχνική υπηρεσία Δήμου Σάμου.Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού. 16. Αγορά ακινήτων και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών. 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ”.Εισηγητής: Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών. 18. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου ΑΑ1 “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5010702 της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 142.014,60 € (με Φ.Π.Α.).Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. 19. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης εθελοντή κτηνιάτρου και ενός συνεργάτη του από την Αθήνα για μαζικές στείρωσεις αδέσποτων ζώων. Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης. 20. Εισήγηση για έγκριση υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το φιλοζωικό σωματείο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων στη Δυτική Σάμου, εξάμηνης διάρκειας.Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης. 21. Εισήγηση για έγκριση υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το Φιλοζωικό σωματείο ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-GREΕK CAT RESCUE για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων στη Σάμο, ετήσιας διάρκειας. Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης. 22. Ορισμός επίτροπων παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Σάμου.Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Τμήμα διαχείριση οχημάτων. 23. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου. Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισσαίος, πρόεδρος ΝΠΔΔ. 24. Αποζημίωση μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ. Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα, πρόεδρος ΝΠΔΔ. 25. Τακτοποιητική Αναμόρφωση-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου.Εισηγητής: Τμήμα προϋπολογισμού.  26. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2018.Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών-τμήμα εσόδων. 27. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων 37/22-4-2013 και 3/21-3-2013.Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών-τμήμα εσόδων  28. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος Γεώτρησης Περρή. 29. Μετακινήσεις δημάρχου, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων.                  

Latest..

Χειμερινοί… κολυμβητές

ΧΙΟΣ : ΣτιγμιότυπαΣτιγμιότυπαΧία ΝαυτιλίαΧία ΝαυτιλίαΌμορφη και παράξενη πατρίδαΌμορφη και παράξενη πατρίδαΑθλητικάΑθλητικάΟι Περιπέτειες του ΟυρανίσκουΟι Περιπέτειες του … [Read More...]