Δράση – Ενότητα – Προοπτική : Ερωτήματα προς Δήμο σχετικά με εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδάτων του Δήμου Σάμου

ΙΚΑΡΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΑΜΟΥ: «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  
                                                                        ΣΑΜΟΣ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΣΤΙΣ  04/07/18  ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΜΟΥ,   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.
1)    Ποια μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο της υδροοικονομίας για τη βιώσιμη διαχείριση και ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών πόρων του νησιού μας;
2)    Σε ποιο έργο εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων του Δήμου Σάμου περιλαμβάνεται η υδροδότηση του ΚΥΤ Σάμου;
3)    Σε ποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων εντάσσεται η χάραξη των δικτύων υδροδότησης του ΚΥΤ και συνακόλουθα σε ποια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων;
4)    Σήμερα με ποια υδραγωγεία του νησιού, υφιστάμενα και νέα, συνδέεται το ΚΥΤ και από ποια σημεία υδροληψίας τροφοδοτείται;
5)    Με ποια υδραγωγεία συνδέεται το ΚΥΤ Σάμου και ποια είναι η χάραξή τους από το έτος 2016 και εντεύθεν;
6)    Από το έτος 2016 και εντεύθεν έχει επεκταθεί, αλλάξει, τροποποιηθεί το δίκτυο υδροδότησης του ΚΥΤ και αν ναι να μας δοθούν τα εξής στοιχεία:
• ΜΠΕ και η ΑΕΠΟ του έργου
• η απόφαση ανάθεσης έργου
• ο ανάδοχος του έργου
• η εργολαβική σύμβαση έργου, όπως: σχετικό αίτημα, προκήρυξη-διακήρυξη, κατακύρωση-ανάθεση του έργου σε ανάδοχο κ.λπ
• το ΚΑΕ χρηματοδότησης του έργου
• η αποπληρωμή της σύμβασης,
• η αγορά και αποπληρωμή των προμηθειών (σωλήνες, αντλίες κ.λπ)
• η απόφαση για την αγορά προμηθειών

Latest..