Εγγραφές για τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του Λυκείου των Ελληνίδων

ΚΩΣ:
Οι εγγραφές για τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του Λυκείου των Ελληνίδων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου (από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μ.μ.) και θα συνεχιστούν και τα επόμενα Σάββατα.

Τα μαθήματα θα γίνονται στο Κέντρο Νεότητας της οδού Θεοφράστου και θα αρχίσουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Latest..