ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΧΙΟΣ :
Τη Δευτέρα 16 Απριλίου θα ξεκινήσει η εκπαίδευση στην ΠΥ Χίου νέων εθελοντών πυροσβεστών.

 
1 ΗΜΕΡΑ
1. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Ορισμοί βασικών εννοιών). 2. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Διάδοση της θερμότητας – τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών)…. 3. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών γενικά). 4. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Βασικές ενέργειες κατά την κατάσβεση).

2 ΗΜΕΡΑ
5. Δασικές Πυρκαγιές (Ορισμοί). 6. Δασικές Πυρκαγιές (Νομικό Πλαίσιο). 7. Δασικές Πυρκαγιές (Αίτια Δασικών Πυρκαγιών). 8. Δασικές Πυρκαγιές (Είδη Δασικών Πυρκαγιών – Μέρη Δασικής Πυρκαγιάς).
3 ΗΜΕΡΑ
9. Δασικές Πυρκαγιές (Κατάσβεση Δασικών Πυρκαγιών).
10. Δασικές Πυρκαγιές (Βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές).
ϊ. 11. Βασικές γνώσεις Α΄Βοηθειών
4 ΗΜΕΡΑ
12. Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας
13. Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας – Εφαρμογή 14 Χρήση , ανάγνωση προσανατολισμός και προσδιορισμός θέσης σημείου ( ακριβής τοποθεσία πυρκαγιάς_μήκος ενεργού μετώπου. 15. Χάρτες _Δασικοί χάρτες- Τοπογραφικοί Συστήματα εντοπισμού G.P.S Κλίμακα- Πυξίδα
5 ΗΜΕΡΑ
16. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός – Βοηθητικά Πυροσβεστικά εργαλεία κλπ.).Κάλοι διάσωσης-Συσκευές κοπής)
17. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Εγκαταστάσεις Ύδατος Προσβολής). 18. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Φορητές Αντλίες). 20. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου). 21. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου).Πρακτική
6 ΗΜΕΡΑ
22. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου).Πρακτική 23. Πυροσβεστικές Αντλίες. 24. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων Πυροσβεστικές αντλίες Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης
7 ΗΜΕΡΑ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 
 

Latest..

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΣ : Η Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διηκόνησε τούς ἐν περιστάσει ἀδελφούς μας κατά τίς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Ἡ διακονία αὐτή δέν περιορίζεται μόνο γιά τίς ἡμέρες … [Read More...]