Εκπρόσωποι του Δήμου Μυτιλήνης στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας οι Δ. Βαρβαγιάννης και Γ. Άνεμος

ΛΕΣΒΟΣ:
Με πρόταση της Δημοτικής Αρχής που πέρασε με ευρεία πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4/11/2019, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πλωμαρίου, κ. Δημήτρης Βαρβαγιάννης ορίζεται ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος του Δήμου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγιάσου, κ. Ιωάννης Άνεμος, ορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος.

Latest..