Ενημερωτική εκδήλωση στην Αγιάσο για τον &.Κλεισθένη 1&.

ΛΕΣΒΟΣ: Διεξάγεται σήμερα στη Μυτιλήνη η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Στη συνεδρίαση παραβρεθήκαν οι Πανταζάτος Παναγιώτης – Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής –  Αναπληρωτής Επικεφαλής Μονάδας της Ε.Ε.,…

Latest..