ΕΠΣ Σάμου: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΑΜΟΣ: Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Σάμου, στις 22/06/2019, μέρα Σάββατο και ώρα 19:00 (άρθρο 24 Κατ/κου). Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ξενοδοχείου AEOLIS, στη πόλη της Σάμου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών. Διορισμός τριών (3) Γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης. 1)Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου 2018-2019. 2)Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου 2018-2019. 3)Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 4)Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικον. Χρήσης έτους 2018 5)Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 6)Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, με την ίδια ημερήσια διάταξη την ίδια μέρα Σάββατο 22/06/2019 και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτείται απαρτία γι’ αυτή την επαναληπτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 27 Κατ/κου).SamosSport.gr

Latest..