ΖΗΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Η ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΑ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΧΙΟΣ : Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ’ αρ. 447/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη Αναδόχου με προϋπολογισμό 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου.
Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου http://www.deyaxiou.gr/
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 20/02/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

Latest..

Ποδόσφαιρο : Ποινολόγιο

ΣΑΜΟΣ: Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΣ κατά τη συνεδρίαση της, την Τρίτη   18/02/20 αποφάσισε  :Α - Επιβάλλει  Ποινή αποκλεισμού και χρηματική σε ποδ/στές ως … [Read More...]