Ζητούνται χρήματα για τις 150 προτάσεις στο Leader (Ιδιωτικού χαρακτήρα) – Ερώτηση Θ. Βαλσαμίδη στον Περιφερειάρχη

ΛΕΣΒΟΣ:

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης με θέμα την «Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο νησί της Λέσβου στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER», με βάση το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
προς τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με βάση το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ.
Θέμα: «Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο νησί της Λέσβου στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER»
κ. Περιφερειάρχη
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου (παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που προκήρυξε η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. υπεβλήθησαν συνολικά 150 προτάσεις ύψους 29.054.578,40€ και συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 19.023.795,99€, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το αρχικά διαθέσιμο ποσό των 4.227.500€ Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης. Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί μια πραγματικά πολύ θετική εξέλιξη, η οποία οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά των στελεχών της ΕΤΑΛ Α.Ε. και των συνεργατών των επενδυτών.
Το αυξημένο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επιχειρηματικών προτάσεων από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Λέσβο, μπορεί να τονώσει σημαντικά την τοπική οικονομία και ιδιαίτερα την αγροτική οικονομία, δεδομένου ότι πολλές από τις εν λόγω προτάσεις αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Σε μια δύσκολη εποχή για τα νησιά μας, όπου η τοπική οικονομία δοκιμάζεται σημαντικά, η ενίσχυση του συνόλου των επιχειρηματικών προτάσεων που υπεβλήθησαν θα πρέπει να είναι κοινός στόχος όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που πρόκειται να προβείτε προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται για την χρηματοδότηση του συνόλου των προτάσεων που κατατέθηκαν.
Με τιμή
Θεόδωρος Βαλσαμίδης
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου

Latest..