Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δακοκτονία στη Λέσβο – 4 μήνες νωρίτερα η κατανομή εποχικού προσωπικού

ΛΕΣΒΟΣ: Όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να ξεκινήσει εγκαίρως το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου στις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, ολοκλήρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σημειώνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση των τεσσάρων συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών), που καθορίζει τον αριθμό του εποχικού προσωπικού για τη Δακοκτονία το 2019 πήρε ΦΕΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ενώ πέρυσι είχε δημοσιευθεί στις 12 Ιουνίου 2018, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.Τελευταίο βήμα, προκειμένου να μπορέσουν οι Περιφέρειες να ξεκινήσουν από την πλευρά τους τη σχετική διαδικασία, αποτέλεσε η Υπουργική Απόφαση για την «Κατανομή  εποχικού  προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019». Η ΥΑ δημοσιεύτηκε σήμερα στη «Διαύγεια» και πλέον οι Περιφέρειες είναι σε θέση να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, κατανέμονται σε 36 ελαιοπαραγωγικές περιφερειακές ενότητες 940 άτομα – πέρυσι ήταν 871 – εκ των οποίων:192 είναι Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων748 είναι λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.)Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής: Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 6,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα 334 άτομα (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα 414 άτομα (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2019.Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2019.Σήμερα εκδόθηκε η προκήρυξη για τη δακοκτονία στη Λέσβο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Λέσβου»Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό τoυ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.540.023,90 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, ύψους εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (177.169,99 €) , ή ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, οχτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού (1.362.853,01 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.]. Η συνολική δαπάνη της ως άνω προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) Περιφερειών, έτους 2019 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΚΑΕ : 0295.5241.0001), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» και θα προέρχονται από επιχορηγήσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς κατά το ποσό των 1.520.000,00 € από πόρους που προέρχονται από το ΥΠΑΑΤ και κατά 20.023,90 € από πόρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο όλη την προκήρυξη με τις ημέρες ψεκασμού σε κάθε τοπική κοινότητα Επισυναπτόμενα Αρχεία: 

Latest..

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΥΡΝΙΑ ΤΗΣ &.ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΞΙΩΝ&. ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΧΙΟΣ : Την πρώτη φουρνιά υποψηφίων ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Ανεξάρτητος και Υπερκομματικός Υποψήφιος Δήμαρχος Χίου, Κ. Τριαντάφυλλος. Αρκετά από τα πρώτα ονόματα που … [Read More...]