ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ: 12 φοιτητές της Ιατρικής φιλοξενούνται στην Κω και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο του νησιού και στο Δημοτικό Ιατρείο

ΚΩΣ :

Ο Δήμος Κω συμμετέχει και αυτή τη χρονιά στο πρόγραμμα ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ 2017, σηματοδοτώντας την άρρηκτη σχέση του νησιού που αποτελεί την πατρίδα του Ιπποκράτη με την ιατρική επιστήμη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς φοιτητές της Ιατρικής (4ο,5ο, 6ο έτος σπουδών)και στόχο έχει την πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών Ιατρικής σε συνδυασμό με τις θεωρητικές σπουδές τους, ώστε να είναι σε ετοιμότητα προτού αναλάβουν θέσεις ειδικευομένου στα ελληνικά νοσοκομεία.Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:-η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε πραγματικές συνθήκες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών,-η προετοιμασία των φοιτητών για τις προκλήσεις της Υπηρεσίας Υπαίθρου και η επαφή των φοιτητών με την άσκηση της Γενικής Ιατρικής.Συνολικά θα φιλοξενηθούν 12 φοιτητές για έξι εβδομάδες, σε χώρο που θα παραχωρηθεί από την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και στο χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν οι φοιτητές στο νησί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο της Κω και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου.
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Latest..