ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Ο ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου,  Πολιούχων καί Ἐλευθερωτῶν τῆς Χίου κατά τήν 10ην καί 11ην Νοεμβρίου 2019, θά πραγματοποιηθῇ κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:   
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
ΩΡΑ 07.00΄ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ                                    Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
                       κ. Μάρκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Νεοχωρίου.
ΩΡΑ 11.15΄  Ὑποδοχή εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος                    Παναγίας Εὐαγγελιστρίας (Κρήνης) Μ. Ἀσίας, ἡ ὁποία φυλάσσε-               ται εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου Χίου.
     »    12.15΄  Ἔπαρσις τῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς Σημαίας εἰς τόν Λιμενοβραχίονα               τῆς πόλεως Χίου.
     »    17.30΄   Μέγας   Πολυαρχιερατικός    Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν               Ναόν Χίου, Χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου                    Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, καί συγχοροστατούντων τῶν               Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δημητριάδος καί  Ἁλμυροῦ  κ. Ἰ-                     γνατίου καί  Χίου,  Ψαρῶν  καί    Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.
     »   19.00΄  Πάνδημος Λιτανεία. Ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-                    του Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου εἰς τήν πλατεῖαν Βουνακίου.
   Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
 ΩΡΑ  07.15΄ Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου                          Μητροπολίτου  Δημητριάδος καί  Ἁλμυροῦ  κ.  Ἰγνατίου καί συλ-
                     λειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί          Νιγρίτης κ. Θεολόγου   καί   Χίου, Ψαρῶν   καί    Οἰνουσσῶν
                       κ. Μάρκου.                   
ΩΡΑ 10.30΄ Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Χίου ἀπό τόν τουρκικόν                                     ζυγόν,  προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου,                   Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.
ΩΡΑ 11.30΄   Τρισάγιον εἰς τό Ἡρῷον τῆς πόλεως Χίου.

Latest..