ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΧΙΟΣ : Οι παραγωγοί μαστίχας, οι οποίοι υπέβαλαν τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2018, ηλεκτρονικά ή σε ΚΥΔ εκτός ΕΜΧ, ότι θα πρέπει μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018 να προσκομίσουν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγων Χίου τις Αιτήσεις Μαστίχας για το έτος 2018 προκειμένου αυτές να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Αιτήσεις αυτές δεν θα λάβουν επιδότηση για τη δηλωθείσα ποσότητα μαστίχας εσοδείας 2018.

Latest..