ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ

ΚΩΣ:
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η επικεφαλής μας Ιωάννα Ρούφα επανέφερε το θέμα της μη καταβολής της αποζημίωσης στους σεισμοπαθείς.
Ένα χρόνο μετά το σεισμό και αφού το ποσό των 152.000 ευρώ ήλθε στο ταμείο του δήμου στις 23/5 από το Υπουργείο Εσωτερικών για να αποζημιωθούν οι συνδημότες μας σεισμοπαθείς , ο κος Κυρίτσης για να τους δώσει τα χρήματα τους ζήτησε και φορολογική ενημερότητα!Υπάρχουν δυστυχώς συνδημότες μας που δε διαθέτουν φορολογική ενημερότητα και η δημοτική αρχή Κυρίτση επέλεξε να εξαντλήσει την γνωστή σκληρότητα της και σε αυτούς τους συμπολίτες μας,Η επικεφαλής μας τους κατέθεσε το παρακάτω εξ. επείγον έγγραφο της ΔΑΕΦΚ με αρ. πρωτ 3325/Ε 51/ 12.7.2016 και θέμα: ” φορολογική ενημερότητα για την καταβολή δωρεάν κρατικής αρωγής” προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. -Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου:
.ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θέμα: Φορολογική ενημερότητα για την καταβολή δωρεάν κρατικής αρωγήςΣχετ.: Η με αρ. πρωτ. 6824/6.07.2016 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας για τη χορήγηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) στους ιδιοκτήτες πληγέντων, από φυσικές καταστροφές, κτιρίων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. λόγω φυσικών καταστροφών, χορηγείται με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση των κτιρίων τους που έχουν πληγεί από θεομηνίες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.), με κυρίαρχο στόχο τη στέγαση των πληγέντων, συμβάλλοντας στη διατήρηση του δομικού πλούτου της χώρας. Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα τη στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου του, αυτή επιστρέφεται εντόκως και με επιπλέον κυρώσεις.Βάσει των ανωτέρω, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, πρέπει να εξαιρείται από τα ποσά που συμψηφίζονται με υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς το Δημόσιο και κατά συνέπεια να εξαιρείται από την απαίτηση της προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη διενέργεια των πράξεων ή συναλλαγών.Για το εν λόγω θέμα καθώς και για την άποψη της Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί η χορήγηση της δωρεάν κρατικής αρωγής, στις εξαιρέσεις από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’170) έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Υ.ΜΕ.ΔΙ. με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1397/Α42/18.3.2016 έγγραφο μας.Η συγκεκριμένη ερμηνεία καλύπτει απόλυτα την οικονομική υπηρεσία αφού αφορά όχι απλά ζημιά σε οικοσυσκευή αλλά ζημιά στο ακίνητο και για πολύ μεγαλύτερο κόστος! Επίσης τους ενημέρωσε ότι από την επικοινωνία που είχε η ίδια με το αρμόδιο υπουργείο επίκειται ξεκάθαρη τροπολογία και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.Η αναλγησία όμως αυτής της δημοτικής αρχής που πολιτεύεται για αγάλματα και δεξιώσεις εξαντλείται και στην μη έγκαιρη καταβολή ων προνοιακών επιδομάτων .Όλοι οι δήμοι πληρώνουν στην ώρα τους μας λένε οι συνδημότες με παράπονο αλλά και οργή.Θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν να ζήσουν από αυτά τα επιδόματα και που κάθε μέρα που περνά χωρίς την καταβολή, τους οδηγεί στην εξαχρείωση και στην απελπισία.Πολύ περισσότερο όταν γνωρίζουν ότι τα χρήματα τους είναι στο ταμείο του δήμου.Η υπομονή έχει και τα όρια της… Μην παίζεται με τις ζωές των ανθρώπων.ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Latest..