ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 27-07

ΚΩΣ :

Σας προσκαλούμε στην 10ηκατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω ισχυρού σεισμού στις 21-07-2017,που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 27-07-2017και ώρα 12.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 – Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσηςστη Δημοτική Κοινότητα Κω.2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Προμήθεια οικοδομικών και ασφαλτικών υλικώνστη Δημοτική Κοινότητα Κω.3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτωνστη Δημοτική Κοινότητα Κω.4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση βλαβών στη Δημοτική Κοινότητα Κω.5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Ανίχνευση θραύσεων και αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κω.6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Προμήθεια σωληνώσεων γεωτρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κω.7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017 –Προμήθεια πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού γεωτρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κω.8. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 -2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ).9. Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το 2017.10. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄ φάση»υποέργο«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Δικαίου».11. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίουυποέργο«Αρχαιολογικές Εργασίες».12. Λοιπά θέματα.
Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Latest..

Κάντε το όπως στον Έβρο – Πρόταση Κάρμαντζη για την αποσυμφόρηση των νησιών από πρόσφυγες – μετανάστες

ΧΙΟΣ : Την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών από πρόσφυγες και μετανάστες, ακολουθώντας την ίδια πρακτική που ακολουθείται στον Έβρο, προτείνει με επιστολή του στον Πρωθυπουργό, Αλέξη … [Read More...]

Το παιχνίδι #IstoriesErota

ΙΚΑΡΙΑ : Εκείνη ήταν μουσικός. Όχι, ηθοποιός. Ή μήπως αρχιτέκτονας; Φοβόταν πως αν τη ρωτήσει για δουλειά θα γίνει ένας από αυτούς τους πολλούς, τους ίδιους, και θα χάσει την … [Read More...]