Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Ποιες παγίδες να προσέξετε για να το λάβετε

ΛΗΜΝΟΣ: Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτες θα εισπράξουν μέχρι τα μέσα του μήνα το Κοινωνικό μέρισμα, με την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και πέρσι, δηλαδή μέσα απόι τις «προσυμπληρωμένες» αιτήσεις στην πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr.

Εισοδηματικά κριτήρια
Τα εισοδηματικά όρια θα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το 2017, ενώ αναμένεται να είναι αυξημένο κατά 5.000 το όριο των περιουσιακών κριτηρίων, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών.
Βάσει των όσων ίσχυσαν πέρσι, το ετήσιο ατομικό εισόδημα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, ενώ το όριο αυτό θα προσαυξάνεται κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Ανώτατο εισοδηματικό όριο τίθενται, βάσει του σεναρίου, τα 27.000 ευρώ, για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και 5 ή περισσότερα παιδιά.  
Πρόκειται για το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης –προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
Αυτά τα ποσά θα δοθούν
Τα ποσά που θα μοιραστούν ξεκινούν από 350 ευρώ και φθάνουν έως και τα 1.350 ευρώ, ενώ υπάρχουν και σενάρια το αρχικό ποσό να ξεκινά από 200 ευρώ και να κλιμακώνεται. Στα περιουσιακά κριτήρια αναμένεται να προβλεφθεί βελτίωση των περσινών ορίων ώστε να μην βρεθούν εκτός μερίσματος οικογένειες λόγω αλλαγής των αντικειμενικών αξιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προβλεφθεί όριο συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας στα 125.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ.
Τα βήματα για τις αιτήσεις

πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ 
αν σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται λάθη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να τα διορθώσουν σε ένα ΚΕΠ, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που πιστοποιεί την ανάγκη για αλλαγή
Εφόσον όλα τα πεδία είναι σωστά, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ώστε να πιστωθεί το μέρισμα
Είναι χρήσιμο να δηλώσει ο δικαιούχος κάποιον δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, ή έστω λογαριασμό μισθοδοσίας, ή είσπραξης σύνταξης, επιδομάτων κ.λπ.
Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet 
Εφόσον η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά και πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα εμφανιστεί η σχετική ένδειξη αλλά και το ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος 

newsbomb.gr

Latest..