Κυνηγετικός Σύλλογος Λήμνου: Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λήμνου ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά την έκδοση της ρυθμιστικής απόφασης κυνηγιού και της Δ.Α.Δ. για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 το κυνήγι στη νήσο Λήμνο για την πέρδικα  θα ξεκινήσει στις 15/09/2019. Παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του συλλόγου ώστε να υπάρξει προετοιμασία και να ενημερωθούν για τυχών ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθούν οι άσκοπες καθυστερήσεις κατά την έκδοση των αδειών θήρας.Παρακάτω σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση για ενημέρωση και προετοιμασία.
v Αντικατάσταση βιβλιαρίου θήρας1. 2 φωτογραφίες μικρές έγχρωμες πρόσφατες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας) 2. Δελτίο κατοχής όπλου σε ισχύ φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές (στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή Βεβαίωση Αστυνομίας (ότι μπορεί να φέρει όπλο)3. Αστυνομική Ταυτότητα4. Παλιό βιβλιάριο θήραςΚάτοχοι Άσπρου βιβλιαρίου θήρας :1. Δελτίο κατοχής όπλου σε ισχύ φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές(στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή βεβαίωση Αστυνομίας 2. Αστυνομική Ταυτότητα (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
v Νέοι Κυνηγοί:1. Δελτίο κατοχής όπλου σε ισχύ φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές(στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή Βεβαίωση Αστυνομίας2. 2 φωτογραφίες μικρές έγχρωμες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)3. Βεβαίωση εξετάσεων νέου κυνηγού 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας(από τον Δήμο ή τα Κ.Ε.Π) ή εκκαθαριστικό εφορίας
v Κυνηγοί που έχουν δηλωμένο σκύλο στο βιβλιάριο θήρας τους από προηγούμενη χρονιά:1. Βιβλιάριο υγείας του σκύλου(να είναι σε ισχύ το εμβόλιο της λύσσας )2. Ηλεκτρονικό σημείωμα ταυτοποίησης του σκύλου.3. Σε περίπτωση που ο σκύλος έχει μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη να προσκομισθούν αντίγραφα της μεταβίβασης.4. Σε περίπτωση που ο σκύλος έχει αποβιώσει το βιβλιάριο του σκύλου υπογεγραμμένο από το κτηνίατρο που θα βεβαιώνει το θάνατο του ζώου. 5. Το βιβλιάριο υγείας του σκύλου να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.Ωράριο λειτουργίας γραφείου για τον μήνα ΑύγουστοΔεύτερα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 – 12:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2254022062-6942404436-6942505685
 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Latest..