Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018: Βρέχει εκατομμύρια για έργα στη Λήμνο

ΛΗΜΝΟΣ: Η παράκαμψη του Θάνους , η αποκατάσταση -συντήρηση-ανάδειξη της Πολιόχνης και το Γαροφαλλίδειο  είναι τα πιο σημαντικά. Δείτε όλα τα έργα όπως μας τα ανακοίνωσε η περιφέρεια.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΑΜΑΤΟΔΟΤΕΙ/ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩΛΗΜΝΟΣΑ.Από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»συνολικού προϋπολογισμού 21,2 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο χρηματοδοτούνται αναπτυξιακέςδράσεις με δύο άξονες κατεύθυνσης:Άξονας 1: Οριζόντιες Περιφερειακές Πολιτικές με χωρικό προσανατολισμό τη Λήμνο και τον Άγιο ΕυστράτιοΆξονας 2: Εξειδικευμένα έργα Αναλυτικότερα:Άξονας 1:  Οριζόντιες Περιφερειακές Πολιτικές με χωρικό προσανατολισμό την Π.Ε. ΛήμνουΣτην κατεύθυνση αυτή η χρηματοδότηση αφορά τα κάτωθι:Στήριξη Επιχειρηματικότητας μέσω ΕΤΕΑΝ: Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων και θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Οι πόροι που έχουν καταρχήν δοθεί στο ΕΤΕΑΝ από το ΠΕΠ ανέρχονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον : Έχουν δοθεί ήδη 7,5 εκατομμύρια ευρώγια όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η σχετική προκήρυξη αναμένεται να γίνει στο αμέσως προσεχέςχρονικό διάστημα.Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων:Σταδιακά υποβάλλονται και αξιολογούνται/εντάσσονται έργα. Στην παρούσα φάση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει καταθέσει πρόταση για ένταξη του έργου κατασκευής οδικού άξονα Παράκαμψης του Θάνους,προϋπολογισμού 5,9 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, έχει κατατεθεί και αξιολογείται η ένταξη έργου για το δίκτυο ύδρευσης στο Κοντοπούλι και Μούδρο ύψους 927 χιλιάδων ευρώ.Άξονας 2:Εξειδικευμένα έργα που σήμερα υλοποιούνται:Τίτλος Έργου ΔικαιούχοςΠ/Υ ΈνταξηςΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΗΜΝΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ300.000ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ243.360Δημιουργία χώρων πολιτισμού – Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού και βιβλίουΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ1.243.596Ανάπλαση Χερσαίας ζώνης και παραλιακού μετώπου ΜούδρουΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ800.000Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής – επιτόπιας κομποστοποίησηςΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ95.472ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ)ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ4.357.768Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο στο Δήμο ΛήμνουΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ98.537Αποκατάσταση Γαροφαλλίδειου ΚτηρίουΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ2.331.000ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ500.000ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΟΧΝΗΣ ΛΗΜΝΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2.829.900ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΕΙΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1.638.400ΣΥΝΟΛΟ  14.438.033  Β.Από εθνικούς πόρους του ΠρογράμματοςΔημοσίων Επενδύσεων της ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίου και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίουχρηματοδοτούνταιέργασυνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Υποδομές Επαρχιακού Οδικού Δικτύου:Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνεχίζει την προσπάθεια για τη συντήρηση του υφιστάμενου επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα:Υλοποιούνται 3 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 690.000 ευρώσυντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Λήμνου και ειδικότερα:Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Λήμνου,προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.Παρεμβάσεις διευκόλυνσης και προστασίας πεζών στο δρόμο Μύρινα – Κάσπακα,προϋπολογισμού000 ευρώ.Συντήρηση Αποκατάσταση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ανατολικής Λήμνου, προϋπολογισμού000 ευρώ.Για το 2018 έχουν ήδη προγραμματιστεί3 νέα έργασυνολικού προϋπολογισμού1.587.000 ευρώγια τη συντήρηση του οδικού δικτύου στο νησί της Λήμνου με πόρους διασφαλισμένους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για τα έργα:Συντήρηση οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ(ΣΑΕΠ 588)Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού που να περιλαμβάνει και το έργο φωτισμού στη διασταύρωση Τσιμάνδρια – Κοντιά, συνολικού προϋπολογισμού 137.000 ευρώ(ΣΑΕΠ 588)Διαγράμμιση οδικού δικτύου νήσου Λήμνου,συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξεκινάειτη διαδικασία για την ωρίμανση νέων έργων και προγραμματίζει τη δημοπράτηση νέων μελετώνπου αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων οδικών αξόνων. Πιο συγκεκριμένα για το νησί της Λήμνου:Τημελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον οδικό άξονα Μύρινα – Κάσπακας στη θέση Αυλώνας, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), εκ των οποίων το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης.Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών:Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχωρεί στην ωρίμανση έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Ειδικότερα:α) Μελέτη χερσαίων εγκαταστάσεων Λιμένα Μύρινας,συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:Βυθομετρικοί χάρτες Λιμένα Μύρινας- προμήθεια από Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, προϋπολογισμού 24.000 ευρώ (έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).Ετοιμασία φακέλου προκήρυξης μελέτης προγραμματικού σχεδίου Λιμένα Μύρινας, προϋπολογισμού 11.000 ευρώ.Μελέτη επικαιροποίησης προγραμματικού σχεδίου Λιμένα Μύρινας, προϋπολογισμού000 ευρώ.β) Ολοκλήρωση μελέτης λιμενικών υποδομών εμπορικού Λιμένα Μούδρου,συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:Ετοιμασία φακέλου προκήρυξης μελέτης «ολοκλήρωση μελέτης λιμενικών υποδομών εμπορικού Λιμένα Μούδρου, προϋπολογισμού000 ευρώ.Ολοκλήρωση μελέτης λιμενικών υποδομών εμπορικού Λιμένα Μούδρου, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ.γ) Μελέτη αναβάθμισης υποδομών Λιμένα Πλάκας Λήμνου, συνολικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:Ετοιμασία φακέλου προκήρυξης μελέτης αναβάθμισης υποδομών Λιμένα Πλάκας Λήμνου, προϋπολογισμού000 ευρώ.Μελέτη αναβάθμισης υποδομών Λιμένα Πλάκας Λήμνου,προϋπολογισμού 000 ευρώ.Συντήρηση και Ανάδειξη Υποδομών Πολιτισμού/ Μνημείων:Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων) συμβάλλει στην προσπάθεια για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος των νησιών μας με τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Στη Λήμνο είναι σε εξέλιξη τα εξής έργα με Φορέα Υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου:Άμεσα μέτρα προστασίας του Προϊστορικού Οικισμού στο ΚουκονήσιΜούδρου, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (ΤΜΟ).Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πεδινού, προϋπολογισμού 000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 088).Υποδομές για τη Διαχείριση του Υδάτινου Δυναμικού:Επικαιροποίηση/ ολοκλήρωση μελετών φράγματος Κάσπακα και λιμνοδεξαμενήςΑτσικής, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), εκ των οποίων το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης, η οποία έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε φάση ανάθεσης.Μελέτη συντήρησης- επισκευής ταμιευτήρα Θάνουςκαι δικτύου άρδευσης, προϋπολογισμού000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), εκ των οποίων το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης.Περιβάλλον:Μελέτη ανάδειξης στοιχείων Γεωπεριβάλλοντος Λήμνου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), εκ των οποίων το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης.Δράσεις και Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας:Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων νήσου Λήμνου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (ΤΜΟ)Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας νήσου Λήμνου,Π/Υ 60.000 ευρώ (ΠΔΕ ΣΑΜΠ 088), εκ των οποίων το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης.Κοινωνικές Υποδομές/ Υποδομές Υγείας:Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων έχουν προγραμματιστεί έργα για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας και πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε το έργο:«Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου» προϋπολογισμού 1.472.415 ευρώ,το οποίο εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) στις 28.12.2017 και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.     ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕιδικότερα, τα έργα που η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χρηματοδοτεί στον Άγιο Ευστράτιο με συνολικό προϋπολογισμό 954.560 ευρώ, είναι τα ακόλουθα: Μελέτη Δικτύου Πυρόσβεσης Λιμένα Αγίου Ευστρατίου,προϋπολογισμού 65.000 ευρώ.Συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Ευστρατίου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.Καθαρισμόςρέματος Αγίου Ευστρατίου,προϋπολογισμού 5.000 ευρώ.Αποκάλυψη Κοινοχρήστων Χώρων Παλιού Χωριού– Δημιουργία Δανειοθαλάμου Δομικών Λίθων, προϋπολογισμού 714.560 ευρώ.Κατασκευή γηπέδου 5×5 στον Αγ. Ευστράτιο, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Latest..

Σύλληψη 32χρονου στη Σάμο

ΣΑΜΟΣ: Φωτογραφία αρχείουΈνας 32χρονος συνελήφθη την Τρίτη στο Καρλόβασι της Σάμου από αστυνομικούς του τοπικού αστυνομικού τμήματος.Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση των Δικαστικών … [Read More...]