Λήμνος: Δήλωση ζημιών από χαλαζόπτωση

ΛΗΜΝΟΣ:

Γνωρίζουμε στους παραγωγούς της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου ότι το χρονικό διάστημα από 10/09/2018 μέχρι και 24/09/2018 μπορούν να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την χαλαζόπτωση της 8ης Σεπτεμβρίου 2018 σε ελιές και επιτραπέζια σταφύλια.
    Οι δηλώσεις θα γίνονται στο γραφείο του ανταποκριτή του Ε.Λ.Γ.Α. στο Δημοτικό Κατάστημα Κοντιά.
 
    Τα τέλη εκτίμησης είναι δύο (2) Ευρώ το στρέμμα για τα αμπέλια και δέκα (10) λεπτά ανά δέντρο ελιάς.
   
    Απαραίτητα στοιχεία : 1) Αστυνομική Ταυτότητα
           
                                 2) Α.Φ.Μ.
                                            3) Τραπεζικός Λογαριασμός
                                            4) Αντίγραφο δήλωσης Ο.Σ.Δ.Ε.  έτους 
                                                 2018
 
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ : 2254350500.
 
                                                    Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Ε. Λ. Γ. Α.
                                                         
                                                   ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                     

                                     

Latest..