Λήμνος: Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Παρασκευή με 15 θέματα….

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος, οτι η  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο,  την 29 του μηνός  Νοεμβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Latest..