«Μείωση των τελών και νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στις οικονομικές συναλλαγές των δημοτών με το Δήμο»

ΚΩΣ:
Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου.Θα αναφερθώ σε δύο κορυφαία ζητήματα.Το πρώτο ζήτημα, είναι η πρόταση που καταθέτουμε απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελεί την πρώτη ουσιαστική και δομική παρέμβαση στον επανϋπολογισμό των δημοτικών τελών, περιέχει ελαφρύνσεις και μειώσεις αλλά και νέους συντελεστές που εξορθολογίζουν το σύστημα των δημοτικών τελών για να είναι πιο δίκαιο.Το δεύτερο ζήτημα, είναι η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του Δήμου Κω προς τους πολίτες σε σχέση με τις οικονομικές τους συναλλαγές με το Δήμο.Κυρίες και Κύριοι,Η πρόταση που κατατίθεται απόψε στο δημοτικό συμβούλιο για τις αλλαγές στα δημοτικά τέλη περιλαμβάνει στοχευμένες μειώσεις αλλά και δομικές παρεμβάσεις που καθιστούν πιο δίκαιο τον υπολογισμό των τελών.Για να αντιληφθούν όλοι την αλήθεια και την πραγματικότητα πρέπει να αποδεχθούν ένα βασικό κανόνα: την αρχή της ανταποδοτικότητας στα δημοτικά τέλη.Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τα τέλη καλύπτονται υποχρεωτικά οι δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού δηλαδή οι αποδοχές του προσωπικού, η προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών.Σημαίνει επίσης ότι τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από τα τέλη δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς.Μέχρι το 2015 οι κανόνες αυτοί δεν τηρούνταν στο Δήμο Κω.Ουσιαστικά το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων στα δημοτικά τέλη δεν ήταν ισοσκελισμένο. Αντίθετα ήταν μια διαρκής μαύρη τρύπα.Σας παραθέτω στοιχεία για να καταλάβετε τι συνέβαινε.Το 2011 τα έσοδα των τριών δήμων τότε από τα δημοτικά τέλη ήταν 3.875.000 ευρώ και οι δαπάνες 6.093.000. Η μαύρη τρύπα δηλαδή ήταν 2,3 εκ ευρώ.Το 2012 με τη δαμόκλειο σπάθη πλέον του μνημονίου, τα έσοδα από τα τέλη ήταν 4.990.000 και οι δαπάνες 5.594.000. Και πάλι υπήρχε μαύρη τρύπα 600.000 ευρώ.Το 2013 η τότε δημοτική αρχή είχε διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξει θετικό πρόσημο ή στην χειρότερη περίπτωση θα ισοσκελιστεί το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.Αντί όμως να συμβεί αυτό η μαύρη τρύπα, δηλαδή το έλλειμμα εκτοξεύθηκε στο 1,4 εκ. ευρώ.Τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη το 2013 ήταν 4.378.167,26 και οι δαπάνες 5.740.192,93.Το 2014 τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη ήταν 5.000.493 και οι δαπάνες 5.617.158. Και πάλι έλλειμμα δηλαδή 617.000 ευρώ.Εμείς αναλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου, δεν μπορούσαμε να κάνουμε άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στα τέλη, δεδομένου ότι το φθινόπωρο του 2014 δεν είχαμε εικόνα των οικονομικών του Δήμου.Αποτέλεσμα στο τέλος του 2015 να παρουσιαστεί πάλι ένα έλλειμμα ύψους 900.000 ευρώ περίπου.Αν συνεχίζαμε έτσι σε συνδυασμό με την κακή εικόνα των οικονομικών του Δήμου το 2014, αλλά και το έλλειμμα σχεδιασμού, οργάνωσης και προγραμματισμού, ο Δήμος Κω όδευε προς τη χρεοκοπία και την οικονομική επιτήρηση.Η αναγκαία αναπροσαρμογή των τελών το 2016 οδήγησε για πρώτη φορά στον ισοσκελισμό εσόδων και εξόδων στα δημοτικά τέλη και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που κυμάνθηκαν στα 6,1 εκ. ευρώ.Γιατί αυτή είναι η υγιής σχέση για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, να είναι ισοσκελισμένες, να μην παράγουν ελλείμματα.Για το 2018 η εκτίμηση των εσόδων ανέρχεται στα 7.957.872 και οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες προβλέπονται να είναι ισόποσες.Το 2019 τα έσοδα υπολογίζονται σε 7.047.788 και τα έξοδα για την υπηρεσία ανέρχονται σε 6.699.000.Δεν ισοσκελίζονται με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών και προκύπτει πλεόνασμα ύψους 348.788.Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε πλεόνασμα και υπερκαλύπτεται το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.Συνεπώς με αυτό το πλεόνασμα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια πρώτη κίνηση εξορθολογισμού των τελών στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης στρεβλώσεων.Με αυτό το σκεπτικό επιδιώξαμε το διάλογο και τη συμμετοχή των φορέων και της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση για τις αναγκαίες αλλαγές στα δημοτικά τέλη.Συστάθηκε όπως γνωρίζετε επιτροπή για να συζητήσει και να διαμορφώσει προτάσεις με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.Στα μέλη της επιτροπής δόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να έχουν πλήρη εικόνα. Είχαν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία.Η πρόταση που προκρίθηκε ήταν αυτή που στηριζόταν σε ρεαλιστικά δεδομένα.Σήμερα έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο η πρόταση για τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών που σημαίνει ελαφρύνσεις εκεί που πρέπει.Με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και με αντιμετώπιση στρεβλώσεων που έρχονται από το παρελθόν.Η καινοτομία, πέρα από τη μείωση τελών σε ορισμένες κατηγορίες, είναι η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά τριών γενικών συντελεστών που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως ακολούθως:1ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.2ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.Και ο 3ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας.Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε πριν από τρεις μήνες, ο Νόμος 4555/18 δίνει πλέον τη δυνατότητα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να ορίσει ειδικούς συντελεστές ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων ύστερα από πλήρη αιτιολόγηση.Και αυτό είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση στην κατεύθυνση της αύξησης του δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης στον υπολογισμό των δημοτικών τελών.Και είναι κάτι που θα επιδιώξουμε μετά από μελέτη και συνεννόηση με τη ΔΕΗ, που θα πρέπει να υποστηρίξει τη διαδικασία στον τεχνικό τομέα, να τεθεί σε εφαρμογή το 2020. Δηλαδή να υπάρξουν ειδικοί συντελεστές για κάποιες κατηγορίες.Σε ότι αφορά στα τέλη, η πρόταση που κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο περιλαμβάνει:1ον Μείωση των τελών για τις κατοικίες στις τρεις δημοτικές ενότητες.Στη Δημοτική Ενότητα Κω ο συντελεστής μειώνεται στο 1,10 ευρώ από το 1,28 ευρώ που είναι σήμερα.Στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου ο συντελεστής μειώνεται στο 1,00 ευρώ από 1,10 που είναι σήμερα.Στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών ο συντελεστής μειώνεται στο 1,00 ευρώ από 1,10 που είναι σήμερα.Ουσιαστικά μέσα από αυτές τις μειώσεις, πλησιάζουμε στη διαμόρφωση ενός ενιαίου συντελεστή για όλο το νησί, σε ότι αφορά στις κατοικίες.2ον) Για πρώτη φορά διαχωρίζονται γραφεία και καταστήματα εμπορικής χρήσης από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μειώνεται η επιβάρυνσή τους.Ο συντελεστής για τα γραφεία και τα καταστήματα εμπορικής χρήσης μειώνεται από τα 4,41 ευρώ στα 3,20 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Κω.Για τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου ο συντελεστής από τα 3,41 ευρώ μειώνεται στα 2,20 ευρώ.Για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών ο συντελεστής μειώνεται από τα 3,41 ευρώ στα 2,20 ευρώ.Ο συντελεστής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την δημοτική ενότητα Κω από 4,41 μειώνεται στα 4,20 ευρώ και για τις δημοτικές ενότητες Δικαίου και Ηρακλειδών από 3,41 στα 3,20 ευρώ.3ον) Παραμένουν σταθερά τα τέλη για ξενοδοχεία, ενώ για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια μειώνεται η χρέωση για την οικιακή χρήση των χώρων ύπνου από 1,92 ευρώ στα 1,40 και για τις τρεις Δημοτικές ενότητες Κω, Δικαίου και Ηρακλειδών.Θα ρωτούσε κάποιος, γιατί δεν γίνονται μειώσεις και στα ξενοδοχεία.Θα σας πω ότι υπήρξε πρόταση να μην υπάρχει χρέωση δημοτικών τελών ή να μειωθούν για το χρόνο κατά τον οποίο δεν λειτουργούν κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως ξενοδοχεία.Αν λαϊκίζαμε ή αν χαϊδεύαμε αυτιά και αν αναζητούσαμε ψήφους θα μπαίναμε σε αυτή τη λογική.Αλλά θα δημιουργούσαμε πάλι ένα τεράστιο έλλειμμα στα ανταποδοτικά τέλη, και το έλλειμμα αυτό θα καλυπτόταν έμμεσα από τους δημότες. Και όταν λέω έμμεσα εννοώ με περικοπή έργων ή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που ποιον πλήττουν;Το δημότη.Επαναλαμβάνω, τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά, δεν πηγαίνουν σε κανένα κουμπαρά και σε κανένα ταμείο. Καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.Τα ταμειακά διαθέσιμα των 15 εκ. ευρώ δεν δημιουργήθηκαν από τα δημοτικά τέλη, τα χρήματα αυτά δεν μπορούμε να τα πειράξουμε ενώ και λογιστικά δεν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο.Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που αγγίζουν σήμερα τα 15 εκ. ευρώ ενώ είχαμε παραλάβει ταμείο 3,2 εκ. ευρώ οφείλονται στην επιτυχία του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης και ανάταξης των οικονομικών του Δήμου που εφαρμόζεται από το φθινόπωρο του 2014.Όσοι θέλουν να μάθουν πως μπήκαν τα θεμέλια και χτίστηκε ένας οικονομικά ισχυρός και αυτοδύναμος δήμος Κω, δεν χρειάζεται να αναζητήσουν μαγικές συνταγές.Το πετύχαμε γιατί πολύ απλά:1ον) Για πρώτη φορά άρχισαν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται οφειλές προς το Δήμο.2ον) Για πρώτη φορά ο Δήμος Κω ξεκίνησε να εισπράττει έσοδα από την ακίνητη περιουσία του.3ον) Για πρώτη φορά έγινε μηχανογράφηση του συνόλου των εσόδων γιατί πριν επικρατούσε το απόλυτο χάος.4ον) Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του Δήμου παρακολουθείται και κυρίως υλοποιείται.5ον) Για πρώτη φορά επικράτησε το “Πληρώνω Δίκαια” απέναντι στο “Δεν Πληρώνω” που συνδεόταν με συναλλαγές και πελατειακές σχέσεις.6ον)Για πρώτη φορά γίνονται στο Δήμο Κω ηλεκτρονικές πληρωμές και από σήμερα 1η Νοεμβρίου ο Δήμος Κω εξυπηρετεί με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους δημότες στις οικονομικές συναλλαγές τους με το Δήμο.Και σε όλα αυτά να υπολογίσετε τη μείωση των ΚΑΠ κατά 50% και την κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ που σημαίνει 4 εκ. ευρώ λιγότερα έσοδα για το Δήμο.Κλείνω το πρώτο ζήτημα με μια οφειλόμενη τιμή και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους στην οικονομική υπηρεσία (και ιδιαίτερα στον κ. Νίκο Φερρού), χάρη στη δουλειά και στην πίστη των οποίων υλοποιήθηκε αυτό το τετραετές πρόγραμμα ανάταξης και εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου Κω που απέδωσε καρπούς.Και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία και τους αριθμούς.Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα όπως προείπα είναι η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του Δήμου Κω προς τους πολίτες σε σχέση με τις οικονομικές τους συναλλαγές με το Δήμο.Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Κω λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια ένα σύστημα ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει αιτήματα τηλεφωνικά ή μέσα από το διαδίκτυο αλλά και αιτήσεις για μια σειρά πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Δήμος δεν πλήρωσε για όλα αυτά, η συγκεκριμένη εφαρμογή και το λογισμικό δημιουργήθηκαν από τo αρμόδιο τμήμα πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, χωρίς να χρεωθεί ο δημότης ούτε ένα ευρώ.Η νέα καινοτομία είναι η δημιουργία από το Δήμο Κω μιας εφαρμογής που τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου.Μέσα από αυτή την εφαρμογή, ο δημότης θα έχει τη δυνατότητα μέσα από το site του Δήμου :1ον) Να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές.2ον) να πληρώσει τις ρυθμισμένες του οφειλές.3ον) Να πληρώσει τις οφειλές του, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε είναι ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.4ον) Να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής (είδος οφειλής, ταυτότητα, κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, κλπ).5ον) Να προβάλει την καρτέλα του (πληρωμές, ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κλπ) και να έχει ο ίδιος ο δημότης εικόνα για όλες τις οικονομικές συναλλαγές του με το Δήμο.Στην πορεία θα μπορεί και ο προμηθευτής του Δήμου ή ο εργολάβος να βλέπουν την πορεία των ενταλμάτων τους και την ημερομηνία της πληρωμής τους.Ουσιαστικά ο δημότης μπορεί να τα κάνει όλα αυτά από το σπίτι του ή τη δουλειά του και χωρίς να έρθει στην Ταμειακή Υπηρεσία.Έξυπνα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.Θυμίζω ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μία ακόμα καινοτομία που εφαρμόσαμε εμείς εδώ και τρία χρόνια στο Δήμο Κω.Και από σήμερα, τίθεται η εφαρμογή για τις πληρωμές μέσα από το διαδίκτυο αλλά και για την πρόσβαση του πολίτη στα στοιχεία όλων των οικονομικών συναλλαγών του με το Δήμο.Είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά, ένα βήμα που βελτιώνει την εξυπηρέτηση του δημότη αλλά και την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας.Τέλος, οι αγαπητοί συνεργάτες μου, κος Αλέξανδρος Καλλούδης και ο κος Μανώλης Αυγουλάς, θα δείξουν όλη την διαδικασία και θα μας εξηγήσουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας μας προκειμένου να έχει πρόσβαση στο σύστημα.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου ΚωΕυτέρπη Παπαχρήστου

Latest..

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΧΙΟΣ : Το Εργατικό Κέντρο Χίου στηρίζει την απόφαση του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χίου «ο Άγιος Ιωάννης» για την συμμετοχή στην απεργία την Τετάρτη 14/11/2018 … [Read More...]