Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΙΚΑΡΙΑ: Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων: τεμαχισμός σε φιλέτα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση σε ξίδι, αποξήρανση, προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.Σε ποιους απευθύνεταιΦυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.Περίοδος υποβολής: έως 18/1/2018Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότηση, που λειτουργεί στονιστότοπο www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.Εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL), όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσας.Περιοχή εφαρμογής: Όλη η ΕλλάδαΗ ένταση της ενίσχυσης διαφοροποιείται αναλόγως:του μεγέθους των επιχειρήσεωντης χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»της κατηγορίας του δικαιούχου.Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται:τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίουτα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουη Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου)η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας)οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας)η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας)τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης)οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας)οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου)η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας)οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)Προϋπολογισμός: 50.000.000 ευρώΟ προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ.Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα 2 έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

Latest..

Η “τσάντα κοπάνα”στο … σχολείο !

ΛΗΜΝΟΣ: Σύμφωνα με τη νέα δράση, οι μαθητές θα αφήνουν τη τσάντα στο σχολείο σε προκαθορισμένες Παρασκευές που θα αποφασίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων.Ήδη το μέτρο εφαρμόζεται … [Read More...]

Άκης Πάνου, ένας αναρχικός «τρελός»

ΛΗΜΝΟΣ: Ο Άκης Πάνου γεννήθηκε στις 15 του Δεκέμβρη 1933 σε μια γειτονιά της Καλλιθέας, όπου οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους ήταν πρόσφυγες. “Η ζωή μου όλη”….Ονειροπόλος και βαθιά … [Read More...]