ΜΕ 19 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΕΥΑΚ

ΚΩΣ: Σας προσκαλούμε στην 17η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 09-11-2018 και ώρα 10.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α0 Καρδάμαινας».2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια πιεστικού συγκροτήματος».3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων»5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου».6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».8. Τροποποίηση όρου διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».9. Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των ΔΕΥΑ από το 2019 και εφεξής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως ισχύει σήμερα με βάση την κείμενη νομοθεσία και το λογιστικό που τις διέπει.10. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τη ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και έγκριση δαπάνης.11. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄φάσηςΜαστιχαρίου».12. Έγκριση υπερωριώνπροσωπικού της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2019.13. Καταβολή αποζημίωσης σε εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ λόγω θανάτου.14. Αποδοχή παραίτησης εργαζομένου ΔΕΥΑΚ κ. Τσίκνη Ιωάννη λόγω συνταξιοδότησης.15. Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2018.16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.17. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού εξόδων 2018.18. Λοιπά θέματα19. Αιτήσεις δημοτών. Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
 
ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Latest..

Δ. ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ : ‘’ Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα για τα έργα στα σχολεία. Δεν χρειάζεται άγχος και ανασφάλεια, οι πολίτες κρίνουν και αξιολογούν.’’

ΚΩΣ: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Δαυίδ Γερασκλής,έκανε την ακόλουθη δήλωση: ‘’ Τα έργα ανακατασκευής και αποκατάστασης των ζημιών στα τρία σχολεία της Κω, έγιναν και … [Read More...]

ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΧ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΧΙΟΣ : Την ήττα γνώρισε από τον σήμερα από τον ΠΑΟΚ ο ΝΟΧ με 12-6. Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα: "Στο 3.12 πριν από το τέλος του β' οκταλέπτου αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Νο 11 του … [Read More...]