ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:  
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ MONΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 
 
  Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
 
  Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα, οι  ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου ή την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 .
 
  Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και θα καλύψουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
  Για την Κάλυμνο, όπως προκύπτει από τον πίνακα θέσεων της προκήρυξης, προβλέπονται 2 μόνιμες θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 1 θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest..