Νέο Γυμνάσιο στην πόλη της Κω από το Σεπτέμβριο

ΚΩΣ: Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία του 3ου Γυμνασίου στην πόλη της Κω με τη νέα σχολική χρονιά.Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του, έκρινε επιβεβλημένη τη δημιουργία της νέας σχολικής μονάδας λόγω της ύπαρξης ικανού αριθμού μαθητών αλλά και για να αποσυμφορηθούν τα άλλα σχολεία.Υπάρχει ήδη στενή συνεργασία για το σκοπό αυτό με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Διευθυντή κ. Παπαδομαρκάκη.Ο Δήμος Κω, κινήθηκε άμεσα και πέρα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απέστειλε και τα σχετικά δικαιολογητικά, που περιλαμβάνουν:-Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω.-Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145).Μετά την έγκριση δημιουργίας του 3ου Γυμνασίου Κω από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκκινηθεί η διαδικασία για το κτίριο που θα στεγάσει το σχολείο.
 
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Latest..