Οι νέοι μισθοί από την 1η Ιανουαρίου – Πίνακες με τα τρία σενάρια

ΙΚΑΡΙΑ:
Σενάριο Β : Αύξηση κατώτατου μισθού 4%

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
26,18
27,23
28,8
29,95

Με μία τριετία
27,49
28,59
30,11
31,31

Με 2 τριετίες
28,8
29,95
31,42
32,67

Με 3 τριετίες
30,11
31,31
32,73
34,03

Με 4 τριετίες
31,42
32,67
34,04
35,39

Με 5 τριετίες
32,73
44,43
35,35
36,75

Με 6 τριετίες
34,03
45,79
36,65
38,11

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
586,08
609,52
644,69
670,47

Με μία τριετία
644,69
670,47
703,3
731,42

Με 2 τριετίες
703,3
731,42
761,91
792,37

Με 3 τριετίες
761,9
792,37
820,51
853,32

Σενάριο Γ : Αύξηση κατώτατου μισθού 5%

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
26,18
27,49
28,8
30,23

Με μία τριετία
27,49
28,86
30,11
31,6

Με 2 τριετίες
28,8
30,23
31,42
32,97

Με 3 τριετίες
30,11
31,6
32,73
34,34

Με 4 τριετίες
31,42
32,97
34,04
35,72

Με 5 τριετίες
32,73
34,35
35,35
37,09

Με 6 τριετίες
34,03
35,72
36,65
38,47

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
586,08
615,38
644,69
676,92

Με μία τριετία
644,69
676,92
703,3
738,46

Με 2 τριετίες
703,3
738,46
761,91
800

Με 3 τριετίες
761,9
800
820,51
861,53

Σενάριο Δ : Αύξηση κατώτατου μισθού 6%

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
26,18
27,75
28,8
30,52

Με μία τριετία
27,49
29,13
30,11
31,9

Με 2 τριετίες
28,8
30,51
31,42
33,28

Με 3 τριετίες
30,11
31,9
32,73
34,67

Με 4 τριετίες
31,42
33,29
34,04
36,06

Με 5 τριετίες
32,73
34,67
35,35
37,44

Με 6 τριετίες
34,03
36,06
36,65
38,83

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019
Σήμερα
Από τον Γενάρη του 2019

Χωρίς προϋπηρεσία
586,08
621,24
644,69
683,3,6

Με μία τριετία
644,69
683,36
703,3
745,48

Με 2 τριετίες
703,3
745,48
761,91
807,6

Με 3 τριετίες
761,9
807,6
820,51
869,73

Latest..