ΟΡΑΜΑ: Παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εργασίες στο δρόμο Μαρμάρι-Τιγκάκι

ΚΩΣ:
Προς: Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω

κοινοποίηση: Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου και
Επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων

Θέμα: «Παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εργασίες στο δρόμο Μαρμάρι-Τιγκάκι»
Αγαπητή κυρία Αναγνωστίδου,
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου (αναφέρεται ρητά σε δηλώσεις του κου Κυρίτση) που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δήμου Κω σχετικά με την «παρέμβαση» που γίνεται σε τμήμα του δρόμου Μαρμάρι – Τιγκάκι πρόκειται για προγραμματισμένο έργο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας παρείχατε τηλεφωνικά- μόλις εχθές- πρόκειται για μια έκτακτη παρέμβαση σε 155 μέτρα του εν λόγω δρόμου η οποία ανατέθηκε στον εργολάβο που υλοποιεί το έργο «πεζοδρόμια / ηλεκτροφωτισμός Τιγκακίου».
Ως εκ τούτου και στην περίπτωση που αφορά σε προγραμματισμένο έργο σας ζητάμε να μας κοινοποιήσετε:
– Τη μελέτη και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την ψήφισή της.
– Τις σχετικές αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής (όροι δημοπράτησης, διακήρυξη, κατακύρωση διαγωνισμού, σύμβαση με ανάδοχο κ.τ.λ.)
Στη δε δεύτερη περίπτωση -και σύμφωνα με την ενημέρωση που μας παρείχατε- παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε βάση ποιας νομοθεσίας ένας εργολάβος που έχει συγκεκριμένη σύμβαση για συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο δύναται να υλοποιήσει μια τέτοια άσχετη παρέμβαση.
Πόσο έχει κοστολογηθεί αυτή η παρέμβαση, βάση ποιας μελέτης, από ποιον κωδικό θα πληρωθεί και ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός;
Εν αναμονή της άμεσης απάντησής σας.
Με τιμή,
Ρούφα Ιωάννα
Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Latest..