Ο ρεαλισμός του Θουκυδίδη και η εποχή μας (ΙΙ) (Τουρκικός ηγεμονισμός-επεκτατισμός)

ΧΙΟΣ : Ας αρχίσουμε από την έννοια της κρίσης και πως αυτή προκαλείται.Γενικά να πούμε πως κρίση θεωρείται ηδιαταραχή της ομαλής πορείαςκάθε κοινωνικής εξέλιξης (πχ κρίση πολιτική, κοινωνική, χρέους, οικονομική, ηθική, αξιών, πολιτισμού▪. Ως κρίση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε γενικότερα το ρήγμα δηλ. τον διαχωρισμό που προκαλεί η κοινωνική αναταραχή ως κοινωνικός…σεισμόςΣτο παρόν θα ασχοληθούμε γενικά περί κρίσεων με κέντρο την κοινωνικοπολιτική κρίση και πως αυτή αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.Εξ’ αρχής όμως είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε, πως, κρίση είναι το αποτέλεσμα μιάς κρίσιμης κατάστασης και όχι η αιτία. Το ρήμα κρίνω σημαίνει κυρίως ξεχωρίζω, δικάζω, εκφέρω άποψη, διατυπώνω γνώμη. Κρίση θεωρείται όταν σε μια κοινωνία ανθρώπων συσσωρεύεται ενέργεια λόγω πολιτικών ή κοινωνικών αντιθέσεων η οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικές ή και γενικότερες πολιτικές αναταραχές ακόμα και πολεμικές συρράξεις (βλ. κρίση των ΙΜΙΩΝ). Τέτοιες κρίσεις αναφέρονται στην αρχαιότητα πχ στον πελοποννησιακό πόλεμο αυτή των Αθηναίων με τους Μηλίους, της αποστασίας τής Λέσβου η οποία προκάλεσε τεράστιο ρήγμα στην Αθήνα αφού η πίεση για την αντιμετώπισή της εκ μέρους των Αθηναίων ήταν τέτοια που το πρόβλημα της διαχείρισής της ήταν πολύ μεγάλο (βλ. Θουκυδίδου Λεσβιακά)[1].Οπωσδήποτε στις περιπτώσεις κρίσεων καίρια θέση καταλαμβάνει αυτή που δημιουργήθηκε από την εκστρατεία στη Σικελία κ.α.Η μελέτη λοιπόν της ιστορίας, και ειδικότερα του επιστήμονα ιστορικού και φιλοσόφου καθώς και πολιτικού «ρεαλιστή» Θουκυδίδη, χρησιμεύει ως βάση για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των κρατών μέσω της διπλωματίας. Θεωρώ αυτονόητο πως στο σύγχρονο κόσμο κράτη όπως η Αμερική η Ρωσία η Κίνα η Τουρκία και όχι μόνο, έχουν μελετήσει πλήρως και σε βάθος την αρχαία ελληνική ιστορία και έχουν κατανοήσει πλήρως τα συμβάντα του Πελοποννησιακού πόλεμου.Ίσως θα πρέπει να επισημάνουμε πως στη διεθνή σφαίρα, δεν υπάρχει καμία κοινωνική σύμβαση ούτε μεταξύ των πολιτών, πολύ δε περισσότερο μεταξύ των κρατών όχι μόνο να υπερασπίσει, αλλά ούτε και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ηθικής που παρουσιάζονται όχι μόνο στις πολεμικές συρράξεις, αλλά και στις κρίσεις μεταξύ των κρατών. Και ενώ οι νόμοι υπάρχουν για να διαχειριστούν εξίσου τους αδύνατους και τους ισχυρούς, στις διεθνείς σχέσεις και διαφωνίες οι νόμοι παρακάμπτονται και οι ισχυροί εξαναγκάζουν τους αδύνατους. Γιατί για μια πολιτεία (κράτος) που ασκεί ηγεμονία τίποτε δεν είναι παράλογο εάν είναι συμφέρον. Είναι ολοφάνερο πως κατά τον Θουκυδίδη, ο φόβος (απειλή), η τιμή δηλ. το κύρος, και το συμφέρον είναι τα βασικά κίνητρα για τη συμπεριφορά των κρατών στις σχέσεις τους. Αποδεικνύεται όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία –και όχι μόνο- πως αυτή (η Τουρκία) προωθεί την ηγεμονική τακτική της*, ενόσω οι αντιδράσεις τής χώρας μας εμφορούνται από ένα φοβικό σύνδρομο αφού προτάσσει τις συνθήκες και το διεθνές δίκαιο τα οποία οι ισχυροί εφαρμόζουν «κατά το δοκούν», απεμπολώντας το στοιχείο της ηθικής το οποίο όπως προαναφέραμε δεν ισχύει στις διεθνείς σχέσειςανάλογα με αυτούς που το επικαλούνται. Οι αντίδικοι ή οι αντίπαλοι πρέπει να γνωρίζουν πως, όχι οι υποχωρήσεις, αλλά η όποια υποχώρηση που αποσκοπεί στην πολιτική του κατευνασμού όχι μόνο δεν ανακόπτει, αλλά αυξάνει εν προκειμένω την τουρκική αδιαλλαξία – επιθετικότητα. Γιατί όπως μας λέει ο Θουκυδίδης πρέπει να γνωρίζουμε πως: Αν υποχωρήσουμε τώρα θα προβάλουν αμέσως άλλη επαχθέστερη απαίτηση, γιατί θα νομίσουν ότι ενδώσαμε από φόβο (βλ. Α140**).Στην πλήρη κατανόηση του θέματος θα μας βοηθήσει και η γνώμη του Ηράκλειτου που μας υπενθυμίζει πως οι άνθρωποι αφού δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, είναι αδύνατο να ζήσουν χωρίς να υπόκεινται στην νομοτέλεια των συγκρούσεων***.Για να επιτύχουμε όμως αυτούς τους στόχους, απομακρινόμενοι από αυτήν (δηλ. την κρίση), δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εκτός από το αρραγές εσωτερικό μέτωπο χρειάζονται αγώνες και θυσίες όπως επισημαίνει και ο Θουκυδίδης (Ε107) «τό δέ δίκαιον καί καλόν μετά κινδύνου δρᾶσθαι» δηλ. το δε δίκαιο και το τίμιο θα το πράττετε με κίνδυνο.Η επιβίωσή μας, επιβάλλει ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας που θα επιτευχθεί με στρατηγική στην άμυνα, την οικονομία, τη διπλωματία, το δημογραφικό και ό,τι συμβάλλει στην κοινωνική αλλά και την εθνική συνοχή.Συμπερασματικά να πούμε, πως δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ή να εκτιμήσει ως ευθύγραμμη την πορεία της ιστορίας, πράγμα που θα καταδείκνυε ότι αυτό είναι λάθος, γιατί οι συνθήκες που ζούν οι άνθρωποι σήμερα είναι διαφορετικές και οι άνθρωποι κινούνται με βάσει διαφορετικά πρότυπα.Όμως θεωρώ λάθος ή αυταπάτη το να πιστεύει ή να νομίζει κανείς, ότι οι κυρίαρχες και ισχυρές δυνάμεις δεν συμπεριφέρονται με βάση το συμφέρον ή έστω αυτό που θεωρούν συμφέρον.▪ βλ. Λεξικό ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Δ. Π. Διαμαντόπουλος εκδ. 8η 1987 κα.[1] όπου οι Μυτιληναίοι διαπιστώνουν ότι η συμμαχία τους με τους Αθηναίους δεν αναγνωρίζει ούτε και στηρίζεται στην αμοιβαία ευθύτητα, αλλά ούτε και εμπνέεται από κοινότητα αντιλήψεων. Υποστηρίζοντας ότι σύμμαχοι εγίναμεν όχι των Αθηναίων, χάριν υποδουλώσεως των Ελλήνων, αλλά των Ελλήνων, χάριν απελευθερώσεως των από τους Πέρσας (βλ. Θουκυδίδου Ιστορίαι βιβλ. Γ΄- Λεσβιακά)* Τα παραδείγματα είναι πολλά∙ μεταξύ των οποίων η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, η οριοθέτηση τής ΑΟΖ, η αμφισβήτηση νησιών και βραχονησίδων, ακόμα και αμφισβήτηση ή και παραβίαση των συνθηκών της Λωζάνης, της Ζυρίχης κ.α** «οἶς εἰ ξυγχωρήσετε, καί ἂλλο τι μεῖζον εὐθύς ἐπιταχθήσεσθε ὡς φόβῳ καί τοῦτο ὑπακούσαντες…»*** Η ρήση τού Ηρακλείτου είναι: «πατήρ πάντων πόλεμος» και αναφέρεται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες (οικονομία, εμπόριο) και υποδηλώνει την σχετικότητα των ανθρώπινων κριτηρίων τα οποία και προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αφού ό,τι ισχύει για τους ανθρώπους μιάς πολιτείας (ενός κράτους), δεν ισχύει για τους ανθρώπους μιάς άλλης.             knafpl@hotmail.com

Latest..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ MΕΑΣΝ &.ΒΟΚΑΡΙΑ&.

ΧΙΟΣ : Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Σύλλογου Νενήτων <Η Βοκαριά> με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν  εθελοντικά, για … [Read More...]

Μ. Χρυσοχοϊδης και Σ. Δανέλλης στη Μυτιλήνη – Προσυνεδριακή εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής στη Λέσβο

ΛΕΣΒΟΣ: Η προσυνεδριακή εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής στη Λέσβο θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 στο Καφέ Alea House, στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης.Προσκεκλημένοι … [Read More...]

EΚΤΟΣ FINAL 4 Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΝΟ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Εκτός Φάιναλ Φορ του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών έμεινε ο ΝΟ Χίου, που έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του καθώς ηττήθηκε με 11-9 από τον Πανιώνιο στην … [Read More...]

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΟΙ Ω.Ρ.Λ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ

ΧΙΟΣ : Σήμα κινδύνου στους γονείς μικρών παιδιών στέλνουν οι Ω.Ρ.Λ για τις λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού που βρίσκονται σε έξαρση, καθώς τo 5 με 13%  απ αυτές οφείλονται  σε … [Read More...]