Ο ΣΥΛΛ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΩ «Ο ΠΑΝ» Σας Ενημερώνει,Ντόπια κρέατα προς κατανάλωση στα συγκεκριμένα κρεοπωλεία.

ΚΩΣ: Πίνακας σφαγών όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές της Κω, την Τετάρτη 05/12/2018 και Πέμπτη 07/12/2018.

Latest..