ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΙΟΣ : Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στις 10 Δεκεμβρίου από τις 08:00 έως τις 15:00 στις εξής περιοχές:
ΦΟΡΚΥΣ Αγ. Ισιδώρου Συκιάδα, Δημοτικό Διαμέρισμα Συκιάδας, Γήπεδο Συκιάδας. Περιοχή Θόλος, Αφαλάτωση ΔΕΥΑΧ, Αφαλάτωση Θόλου, Αφαλάτωση Μιλιγγά. Περιοχή Αγ. Ισιδώρου Συκιάδας, Παντουκιός, Εγκαταστάσεις Ζαννάρα, Περιοχή Γεμέλικά Βροντάδου καθώς και περιοχή Ράχτη Βροντάδου.

 

Latest..