ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΧΙΟΣ : Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, γνωστοποιεί το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την χρονική περίοδο από 01/10/2018 έως 30/03/2019 ως ακολούθως:
i. Μήνας Οκτώβριος 2018: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018
ii. Μήνας Νοέμβριος 2018: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
iii. Μήνας Δεκέμβριος 2018: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
iv. Μήνας Ιανουάριος 2019: Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019
v. Μήνας Φεβρουάριος 2019: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
vi. Μήνας Μάρτιος 2019: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Latest..