Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού-φωτιστικού υλικού σε κτήρια της μονάδας του Πανεπιστήμιου αιγαίου στη Λήμνο

ΛΗΜΝΟΣ:
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρολογικού-Φωτιστικού υλικού σε κτήρια της Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 700,00 €  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 168,00 €.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  03.12.2019 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου ( Παλατιανού Αικατερίνη  και   Σπηλιοπούλου Αθανασία τηλ. Επικοινωνίας 2254083013-και 22540 83015 αντίστοιχα ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail:  k.palatianou@aegean.gr;  nasiaspi@aegean.gr  ή   oikypirlemn@aegean.gr.
Συνημμένα:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Τεχνική Έκθεση  

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Latest..