Προσλήψεις της Δ.Ε.Η στη Σάμο

ΣΑΜΟΣ : Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο υπαλλήλων γραφείου για το κατάστημα πωλήσεών της στη Σάμο.Οι υπάλληλοι θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες της επιχείρησης και θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη Δ.Ε.Η ΣΑΜΟΥ, Οδός Κανάρη 30, Τ.Κ 83100, Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδιος: κ. Τσάμπος Ευάγγελος, τηλέφωνο 2273025220).Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Ιουλίου.Για την αναλυτική ανακοίνωση και τα απαιτούμενα έντυπα κάντε κλικ εδώ.LinkwiseCreative.rotator(12146, 28156, “_top”, “0”);

Latest..

&.Το τεσσεροφύλλι&. ξανά στο Ομήρειο

ΧΙΟΣ : Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει ξανά τη θεατρική του παράσταση "Το τεσσεροφύλλι" της Ζωής Βαλάση, το Σάββατο 30/9 και Κυριακή 1/10 2017 στις 7.00 … [Read More...]

Επίσκεψη – δώρο για την Αμανή

ΧΙΟΣ : Πολλαπλά θα είναι για την Αμανή τα οφέλη από την επίσκεψη του κλιμακίου της Axion Hellas στην Βολισσό από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, αφού εκτός των δωρεάν ιατρικών … [Read More...]

Στο φως τα ευρήματα του Εμπορειούς

ΧΙΟΣ : Χαρούμενη γιατί θα μπορεί το κοινό να θαυμάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα του Εμπορειούς είναι η Ολγα Βάσση Προϊσταμένη Αρχαιολογικής υπηρεσίας, αφού από σήμερα στην μόνιμη … [Read More...]