ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΧΙΟΣ : Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (64) ατόμων 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης (πλήρους απασχόλησης) και συγκεκριμένα τριάντα οχτώ  Δ.Ε. Διανομέων, τεσσάρων Δ.Ε Οδηγών, είκοσι δύο Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, χρονικής διάρκειας οκτώ  μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου. Από τις παραπάνω θέσεις  6 αφορούν τη Χίο.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 Μονάδα Διανομής Χίου
 ΔΕ Διανομέων
 3

 Μονάδα Διανομής Χίου
 ΔΕ Οδηγών (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 1

 Κ.Κ.Χίου
 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
 1

 Ταχ.Κατ/μα Ψαρών
 ΔΕ Διανομέων
 1

 Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 20/02/2018 έως και 01/03/2018   στη διεύθυνση:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 13 /2018), Υπόψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου, τηλ. 210-4146106 και 210-4146141).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπ΄αριθμ.ΣΟΧ13/2018 Ανακοίνωση, τη διαδικασία υποβολής Αίτησης  και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν ΕΔΩ
 
 

Latest..

Απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Γέρα

ΛΕΣΒΟΣ: Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, διενεργείται προανάκριση για περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 32χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα την 21-02-2018, στην … [Read More...]

500.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΙΟΣ : Ενεργοποιήθηκε πρόσκληση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων τηλεϊατρικής σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου … [Read More...]