ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ΠΕ Αρχαιολόγου και ενός ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών  εργασιών του 4ου υποέργου “Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για τις εκσκαφικές εργασίες” του έργου με τίτλο <<Σύστημα αφαλάτωσης 2.0000 κ.μ./ημέρα για τις ανάγκες της Δ.Ε Αγίου Μηνά του Δ. Χίου>>που θα υλοποιηθεί  από την Ε.Φ.Α Χίου με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
Διάρκεια Σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 03.12.2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 11/10/2018  έως 17/10/2018.
στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 22710 – 44238, 22710 – 44738, 22710 – 44650). 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Latest..

Η αδελφή του Άλεξ Μπορογίνα που έχασε τη ζωή του στη Μεσαριά απευθύνει έκκληση σε τυχόν μάρτυρες του δυστυχήματος

ΚΩΣ: Για αυτους που δεν γνωριζουν είμαι η αδερφή του Αλεξάνδρου Μπορογινα που έχασε τη ζωή του στο ατύχημα που έγινε στην επαρχιακή οδό Κω-Κεφάλου (μπροστά στο ζαχαροπλαστείο … [Read More...]