ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου επιθυμεί να προσλάβει Assistant Project Manager με τις κάτωθι αρμοδιότητες :
ü  Συμμετοχή στην υλοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Έργων (υποβολή αναφορών, συνεργασία με εταίρους Project, εκπόνηση σχετικών παραδοτέων)
ü  Υποστήριξη ενημερωτικών ιστότοπων
ü  Παρακολούθηση και ενημέρωση (με υπομνήματα) εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου
Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Τριετής κατ’ ελάχιστον συναφής επαγγελματική εμπειρία
Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων θα εκτιμηθεί
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στο : info@chioschamber.gr έως 29 Ιανουαρίου 2019.

Latest..

Εξιχνίαση μεγάλης κλοπής στη Σάμο!

ΣΑΜΟΣ: Εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού … [Read More...]