Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών Δακοκτονίας στην Ικαρία

ΙΚΑΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ  ΤΟΥΣ  ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ  ΟΤΙ  ΑΠΟ  ΤΙΣ10/7/2019    ΩΣ  ΤΙΣ   16/7/2019
ΘΑ   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  Ο     ΠΡΩΤΟΣ
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΨΕΚΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΑΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ
ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ   2019 ΩΣ  ΕΞΗΣ:
10/7/2019:   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
11/7/2019:   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
12/7/2019:    ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ – ΠΕΡΔΙΚΙ
13/7/2019:    ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ – ΑΡΕΘΟΥΣΑ –  ΕΥΔΗΛΟΣ
14/7/2019:     ΕΥΔΗΛΟΣ  –  ΦΡΑΝΤΑΤΟ  – ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
15/7/2019:    ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  –  ΡΑΧΕΣ
16/7/2019:    ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ

Latest..