Σε όλο τον κόσμο, πρώτο από όλα στολίζουν το σημείο αναφοράς της πόλης τους. Εμείς;

ΧΙΟΣ :

Σε όλο τον κόσμο, πρώτο από όλα στολίζουν το σημείο αναφοράς της πόλης τους. Εμείς; | Alithia.gr

<!–

jQuery(function () {
var sidebar = jQuery(‘.sidebar1’);
var top = sidebar.offset().top – parseFloat(sidebar.css(‘margin-top’));

jQuery(window).scroll(function (event) {
var w=jQuery(window).width();
var left = 713 + (w – 855)/2 + “px”;
var y = jQuery(this).scrollTop();
if (y >= top+50 && y1500) {
sidebar.addClass(‘fixedsidebar2’);
sidebar.removeClass(‘fixedsidebar1’);
document.getElementById(“sidebar1”).style.left = 0 ;
}
else {
sidebar.removeClass(‘fixedsidebar1’);
sidebar.removeClass(‘fixedsidebar2’);
document.getElementById(“sidebar1”).style.left = 0 ;

}
});
});

–>

Latest..