Σταμάτης Λοΐζος: Υποχρεώσεις των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου στα Περιφερειακά Ιατρεία

ΚΩΣ :

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ …
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3487/55 (Φ.Ε.Κ.354/Α/55) οι αγροτικοί γιατροί των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ και των Π.Π.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν, καθʼόλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή ατυχήματος, τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο ή και κατʼ οίκον. .. (Σχετ.το Υ3α/οικ.1869/22-6-01 έγγραφο Υ.Υ.& Π.) Μετά το πέρας του ωραρίου στα αγροτικά ιατρεία,ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ διαμένουν είτε στην έδρα του Ιατρείου είτε στην περιοχή ευθύνης τους εφόσον υπάρχει στέγη που πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής με εξαίρεση όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας της υπερκείμενης υγειονομικής μονάδας και μόνο για την ημέρα εφημερίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο με άδεια του εποπτεύοντος Νοσοκομείου (Ν.2071/92 άρθρο 23) δύνανται να διαμένουν και εκτός της περιοχής ευθύνης των. (Σχετ.το Υ4α/οικ.8972/6-8-96 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας)
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ν. ΛΟΙΖΟΣ

Latest..