ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΧΙΟΣ : Από τη Διεύθυνση αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου γίνονται γνωστά τα εξής:
Με την αριθμ. 429/124809/23-11-17 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η συμμετοχή της μεταποιητικής επιχείρησης « ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε.»  στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την χυμοποίηση πορτοκαλιών την μεταποιητική  περίοδο έτους 2018. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 561/26111/05-03-2015 Υ.Α .όπως αυτή ισχύει, δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι :
Οι γεωργοί που υποβάλλουν  ενιαία  αίτηση ενίσχυσης .
 Θα παραδώσουν στο εργοστάσιο για χυμοποίηση από 1Η Ιανουαρίου έως 31Η Δεκεμβρίου 2018 κατ΄ ελάχιστο 700  κιλά πορτοκάλια ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, με ελάχιστη επιλέξιμη  έκταση αγροτεμαχίου το 1 στρέμμα.
Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Οι παραγωγοί  προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης, πρέπει κατά την υποβολή του εντύπου της Ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – Ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, να υποβάλλουν και  αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης, το οποίο γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου,  ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της  ενίσχυσης από τα  μέτρα για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.        
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Χίου ,στην κ.  Πλατή  Βασιλική και  στο τηλέφωνο 22713-53331.
 

Latest..

Χειμερινοί… κολυμβητές

ΧΙΟΣ : ΣτιγμιότυπαΣτιγμιότυπαΧία ΝαυτιλίαΧία ΝαυτιλίαΌμορφη και παράξενη πατρίδαΌμορφη και παράξενη πατρίδαΑθλητικάΑθλητικάΟι Περιπέτειες του ΟυρανίσκουΟι Περιπέτειες του … [Read More...]