Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚΩ

ΚΩΣ: Σας προσκαλούμε σε τακτική 32η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, 10 – 10 – 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Κατάρτιση 3ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.2. Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κω, Οικονομικού έτους 2017.3. Έγκριση του υπ’ αριθμό 25476/27.09.2018 Πρακτικού κατακύρωσης για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.4. Έγκριση των υπ’ αρ. 25575/28-09-2018 & 26244/05.10.2018 Πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με τίτλο: « Μετατροπή διώροφου κτιρίου καταστήματος, σε λύκειο Ζηπαρίου(Α.Μ. 52/2018).6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση οδού από πηγή ως πλατεία Αγ. Νικολάου» με Α.Μ. 23/2018.7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: « Εφαρμογή ρυμοτομικού στην μπεριοχή 1ου Γυμνασίου Κω» με Α.Μ. 6/2018.8. Έγκριση του υπ’ αριθ. 25912/02.10.2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου : «Πλακόστρωση οδού από οικισμό Ευαγγελίστριας ως χώρο στάθμευσης Ζιάς» (Α.Μ. 17/2018).9. Έγκριση του υπ’ αριθμό 21783/13.08.2018 Πρακτικού δημοπρασίας «Εκμίσθωσης τεσσάρων (4) δημοτικών χώρων (τουαλέτες) στην πόλη της Κω».10. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Χαλύβδινου Οπλισμού και Σιδηρουργικών Υλικών για τα ΄Εργα του Δήμου Κω¨.11. Καθορισμός όρων Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμήματος Επιφάνειας 240τ.μ. της Κ.Μ.2008 Γαιών Κεφάλου στην θέση «Ζηνιώτισσα».12. Έγκριση όρων Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος για τα έργα του Δήμου Κω».13. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για Εργασίες Συντήρησης – Αναγόμωση και Αντικατάστασης Πυροσβεστήρων Δήμου Κω.14. Έγκριση όρων Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για έργα του Δήμου Κω».15. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών ξυλείας, τυποποιημένων κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου Κω ( συντήρηση δημοτικών κτιρίων, υπαίθριου εξοπλισμού και υποδομών Δήμου Κω)».16. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ.741/2018 απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.17. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. Α390/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.18. Έγκριση για: α) Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8KVA(No 0) με αριθμό παροχής 53041090-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγία Κλαυδία Πυλίου του Δήμου Κω, β) Επέκταση δικτύου Χ.Τ. Υ/Σ 199 Κω για την τοποθέτηση 2 Φ.Σ. σε νέους στύλους καθώς και για την τοποθέτηση 18 Φ.Σ. σε υφιστάμενους στύλους στο δίκτυο Χ.Τ. των Υ/Σ 31-53-83-198-209 Κω & Υ/Σ 80 Ασφενδιού, γ) Xορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25KVA(No 2) με αριθμό παροχής 53041126-01 για τησύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στο Μαρμάρι-Αγκυναρωπή του Δήμου Κω-Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.Η Πρόεδρος τηςΟικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚωΑντιδήμαρχος ΔήμουΠαπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη

Latest..

Χρηματοδότηση 8.000.00 ευρώ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε Σάμο και Β. Αιγαίο

ΣΑΜΟΣ: Με 8 εκατομμύρια ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα ενισχυθούν τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Σάμο και τα άλλα νησιά των νομών … [Read More...]

Γ. ΣΠΙΛΑΝΗΣ: ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ

ΧΙΟΣ : Στη καταληκτική συνεδρίαση του 1ου Επιστημονικού Αναπτυξιακού Συνέδριου Χίου που οργανώθηκε από τους τοπικούς φορείς με την επιστημονική επιμέλεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, … [Read More...]

Έργα σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Σάμου θα συζητηθούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ΣΑΜΟΣ: Τα έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων της Σάμου θα αποτελέσουν θέμα προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης … [Read More...]