ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ 6-9-2018 (βίντεο)

ΚΩΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ 6-9-2018 (βίντεο)

{youtube}VMB97S1JO7k{/youtube}
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2018 – Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).2. Έγκριση απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Β.).3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2018 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. που αφορά στο αίτημα της Επιχείρησης προς το Δήμο Κω για την καταβολή του χρηματικού υπολοίπου από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., Κ.Ε.Α.Σ. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Β.).4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ενός κλειστού φορτηγού οχήματος (τύπου VAN) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 5685, μάρκας CITROEN JUMPY, ιδιοκτησίας Δήμου Κω προς το ΔΗ.ΡΑ.Σ. Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).5. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.), ως μοναδικός μέτοχος της Α.Ε.” (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Α.Ε. κ. Μαραγκός Σεβ.).6. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος (κατάστημα ΣΤ) που βρίσκεται επί της Ακτής Κουντουριώτη, εντός της ΚΜ 570 Οικοδομών Πόλεως Κω και του Ο.Τ. 29 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, για την κάλυψη αναγκών της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).7. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και FRAPORT για είσπραξη τελών καθαριότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θ.).8. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 07/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Κ. Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω”, (Α.Μ.: 46/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι”, (A.M.: 50/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).13. Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής και χορήγηση παράτασης του έργου: “Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι”, (Α.Π.: 32/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).14. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω & ορισμός νέου μέλους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Σιφάκης Ηλ.).15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται επί της Ακτής Κουντουριώτη, επιφάνειας 179,71 τ.μ. (κατάστημα 6, συγκρότημα Λήμνου) με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Κω, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 14, επιφανείας 58,08 τ.μ. (κατάστημα 10, συγκρότημα Λήμνου) με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).17. Παραλαβή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (ειδικό χωρικό σχέδιο) σε τμήμα της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, για την ανέγερση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).18. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστροφής παραχωρηθείσας απ’ αυτήν έκτασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).19. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).20. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των δημοτικών σφαγείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).21. Έγκριση παράτασης διάρκειας της πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).22. Έγκριση παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).23. Λήψη απόφασης για τη συλλογή και εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΟΤΚΖ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).24. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός εκπροσώπου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).25. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21005/02-08-2018 σύμβασης με την εταιρεία GREENMEDIA που αφορά στην “Επισκευή τριών μηχανημάτων και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω και συγκεκριμένα την ομάδα 4: Επισκευή μηχανεύματος πολλαπλών χρήσεων μάρκας AMBIENTE”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).26. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21325/06-08-2018 σύμβασης με τον κ. Μαντούκο Πέτρο που αφορά στην “Επισκευή τριών μηχανημάτων και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω και συγκεκριμένα τις ομάδες 1, 2 & 3”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).27. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21834/13-08-2018 σύμβασης με την εταιρεία “ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.”, που αφορά στην Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Κω έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).28. Έγκριση των από 21-08-2018 και 29-08-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής τριών μηχανημάτων έργου, τριών φορτηγών και δύο λεωφορείων. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).30. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Ολοκληρωμένο Σύστημα αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιότοπων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).31. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων και μοτοποδήλατων έως 50 cc της κας Chrysopoulos Carol Marie. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την διαφημιστική προβολή του Δήμου σε Ισπανόφωνο Τουριστικό οδηγό έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Σιφάκης Ηλ.).33. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESPA.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).34. Έγκριση έκτακτης μετάβασης κ. Δημάρχου Κυρίτση Γ., για εκτός έδρας υπηρεσία. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος ).35. Προέγκριση μετάβασης εντεταλμένου δημοτικού συμβουλίου αρμοδίου για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Δήμου κ. Κανταρζή Νικ., για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Κανταρζής Ν.).

Latest..